การหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการหาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการปลูกอ้อย, ดิน, อ้อย, แร่ธาตุ, แร่ธาตุในดิน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf44.99 MB