ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543

Primary tabs

Titleประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsจีรภัทร, ใจอารีย์
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการใช้อาคารและสถานที่, สถานที่, อาคาร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf66.9 MB