วิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่

Primary tabs

Titleวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนสุนทรภู่
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsลำยอง, สำเร็จดี
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsนิทาน, นิทานคำกลอน, นิทานพื้นบ้าน, วรรณกรรม, วรรณกรรมนิทาน, สุนทรภู่
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf54.16 MB