ศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง

Primary tabs

Titleศึกษาผลของ Beta - Carotene ในฟักทองในการเร่งสีปลาทอง
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsประภาศิริ, ใจผ่อง
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลี้ยปลา, ปลาทอง, ฟักทอง, ฟักทองในการเร่งสีปลาทอง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf17.6 MB