การทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส

Primary tabs

Titleการทดลองผลิตโกร่งบดด้วยเนื้อดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsจุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี
Series Editorเพียรพิณ, ขยับ, สุภาพร, อรรถโกมล, รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsดิน, ดินปั้น, ดินปั้นฮาร์ดพอร์สเลน, ฮาร์ดพอร์สเลน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf42.1 MB