การผลิตแป้งจากกล้วย

Primary tabs

Titleการผลิตแป้งจากกล้วย
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกล้วย, การแปรรูปอาหาร, แป้งทำอาหาร
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf54.6 MB