การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ

Primary tabs

Titleการแยกและคัดเลือกแอคติโนมัสซีทที่สร้างสารปฏิชีวนะ
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsชนิกานต์, คุัมนก
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsสารปฏิชีวนะ, แอคติโนมัสซีท
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf16.68 MB