การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1

Primary tabs

Titleการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 1
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsสุภาพ, รมณีย์พิกุล
Series Editorศิริพร, คงสวัสดิ์, เยี่ยมศิริ, มณีพิศมัย
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsชุดการเรียนการสอน, สือการเรียนการสอน, สื่อการสอน, เคมีอนินทรีย์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf34.5 MB