การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 2

Primary tabs

Titleการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมีอนินทรีย์ 2
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsฤดีวรรณ, บุญยะรัตน์, อุบล, พุ่มสะอาด, โสภา, สิมะรักษ์อำไพ, นิตย์, แซ่ลิ้ม
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsชุดการเรียนการสอน, สื่อการสอน, สื่อการเรียนการสอน, เคมีอนินทรีย์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf31.31 MB