การศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ในสายตาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต จ.สุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsบุษบา, หินเธาว์
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsภาพลักษณ์, ภาพลักษณ์สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf20.14 MB