การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsอารี, ปรีดีกุล
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการสอนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ, รูปแบบการสอน, รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext1.pdf25.82 MB
fulltext2.pdf47.79 MB