ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ

Primary tabs

Titleผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อคุณภาพของเฟรนช์ฟรายจากมันเทศ
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsศุภวิทิตพัฒนา, ธวัชชัย
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการแปรรูป, มันเทศ, เฟรนช์ฟราย, เฟรนช์ฟรายจากมันเทศ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf19.92 MB