ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม

Primary tabs

Titleผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsทัศนีย์, ศิริวรรณ
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Type2544
Keywordsการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชวนชม, ชวนชม, เนื้อเยื่อ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf11.8 MB