ศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleศึกษาบทบาทและวิธีการดำเนินงานของประชาคม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsนงคราญ, กาญจนประเสริฐ
Date Published2544
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน, ความเข้มแข็งของชุมชน, ชุมชน, ประชาคม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf36.97 MB