การตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการตรวจวัดคุณภาพเสียงบริเวณริมถนนสายหลักในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsธันวดี, ศรีธาวิรัตน์
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการตรวจวัดคุณภาพเสียง, คุณภาพเสียง, เสียง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf18.85 MB