การพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาการสอนรายวิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsชญานิษฐ์, ศศิวิมล
Series Editorอรอนงค์, อิงคสุวณิชย์, สายใจ, ช้างฉัตร, สวัสดิ์, จิตตจ์นะ
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนาการสอน, วิชาหลักการสอนด้วยยุทธวิธีสตอรีไลน์, วิธีสตอรีไลน์, หลักการสอน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf37.77 MB