การศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่บริการของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsภาณุวัฒน์, ภักดีวงศ์
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการศึกษาต่อ, การสอนบุคลากรการศึกษา, ความต้องการในการเข้ารับการศึกษา, หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf40.28 MB