ศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ

Primary tabs

Titleศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต้องการ
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการท่องเที่ยว, คุณลักษณะบัณฑิต, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต, บัณฑิต, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf46.21 MB