สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ

Primary tabs

Titleสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีระดับปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการเรียนการสอน, วิชาดนตรี
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf40.67 MB