อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง

Primary tabs

Titleอิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดองดึง
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsสุดารัตน์, สุตพันธ์
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการออกดอกของดองดึง, ดอกดองดึง, แพคโคลบิวทราโซล, ไม้ดอก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.32 MB