กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร

Primary tabs

Titleกรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsชา สมุนไพร ชาสมุนไพร
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf19.12 MB