การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsจุมพฏ, พงศ์ศักดิ์ศรี
Series Editorเพียรพิณ, ขยับ, สุภาพร, อรรถโกมล, รัชฎาภรณ์, เกษมสัสดิ์
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsดินเลน ดินเคลือบ ดินปั้น ดิน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf21.69 MB