การทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน

Primary tabs

Titleการทดลองประดิษฐ์ Thermocouple pyrometer โดยใช้เนื้อดินปั้น ไฮ-อลูมินาเป็นฉนวนความร้อน
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsนิวัตร, พัฒนะ
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
KeywordsThermocouple pyrometer เนื้อดินปั้น ดินปั้น เนื้อดิน ดิน ไฮ-อลูมินา ฉนวนความร้อน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf41.14 MB