การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา

Primary tabs

Titleการพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผา
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsนิวัตร, พัฒนะ
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsดิน ดินปั้น วัดตาปะขาวหาย เครื่องปั้นดินเผา
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf62.16 MB