การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กพิเศษก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปณิชกา, จีรพรชัย
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลี้ยงดูเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ การเลี้ยงดูเด็ก เด็กพิเศษก่อนวัยเรียน
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf79.37 MB