การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน

Primary tabs

Titleการศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsเสน่หา, บุญยรักษ์
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ เชิงวรรณศิลป์ เพลงพื้นบ้าน บทเพลงพื้นบ้าน บทเพลง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf31.81 MB