ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม)

Primary tabs

Titleประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พืชท้องถิ่น (กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม)
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการบำบัดน้ำเสีย, พืชท้องถิ่น, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf1.4 MB