ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542

Primary tabs

Titleปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเรียนการสอน, ครู, ประถมศึกาษา, ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf4.93 MB