ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsเอมอร, กมลวรเดช
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการบริหารงานวิชาการ, วิชาการ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf1.7 MB