ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง

Primary tabs

Titleผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsปิยวรณณ, ศุภวิทิตพัฒนา
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsถั่วเหลือง, น้ำมะเขือเทศ, มะเขือเทศ, โปรตีน, โปรตีนจากถั่วเหลือง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf1.51 MB