ผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล

Primary tabs

Titleผลของชนิดและปริมาณของแป้งที่ใช้ต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลานิล
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsชุติมา, ไชยเชาวน์
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsปลานิล, ลูกชิ้น, ลูกชิ้นปลานิล, แป้ง
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.11 MB