การใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์

Primary tabs

Titleการใช้สารสีจากจุลินทรีย์ในการย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsนฤมล, เถื่อนกูล
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการย้อมสี, การย้อมสีเส้นใย, การย้อมสีเส้นใยจากธรรมชาติ, จุลินทรีย์, สารสี, สารสีจากจุลินทรีย์, เส้นใยสังเคราะห์
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.05 MB