การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

Primary tabs

Titleการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsนงคราญ, กาญจนประเสริฐ
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf4.68 MB