การบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า

Primary tabs

Titleการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวในอุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, อุทยาแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.22 MB