การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsเตือนใจ, เกี่ยวซี
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคุณภาพงานวิจัย, บัณฑิตศึกษา, วิจัย
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext1.pdf2.42 MB
fulltext2.pdf2.37 MB