การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง

Primary tabs

Titleการเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเพาะเลี้ยงแตงโม, แตงโม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.38 MB