การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

Primary tabs

Titleการวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการพัฒนาครู, ครู, บุคลากรทางการศึกษา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf5.6 MB