การวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ที่มาของคำร้องเพลงไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsสธน, โรจนตระกูล
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคำร้อง, คำร้องเพลงไทย, เพลงไทย
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf2.53 MB