การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Primary tabs

Titleการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการฝึกอบรมครู, การพัฒนาครู, ครู, ชุดฝึกอบรม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf4.76 MB