การศึกษากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Primary tabs

Titleการศึกษากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารร่วมกับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsธันวดี, ศรีธาวิรัตน์
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเกษตร, ปุ๋ย, ปุ๋ยหมัก, เศษวัสดุเหลือทิ้ง, เศษอาหาร
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf4.56 MB