การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsสุวารีย์, วงศ์วัฒนา
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกศ.ป.ป., การศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.44 MB