ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ

Primary tabs

Titleผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsอรพิน, เสละคร
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกระชาย, กระชายดำ, การแตกหน่อ, สารควบคุมการเจริญเติบโต
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf3.37 MB