ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม

Primary tabs

Titleผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มปริมาณยอดและการเกิดคัพภะของก่อลิ้ม
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsทัศนีย์, ศิริวรรณ
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsก่อลิ้ม, คัพภะ, สารควบคุมการเจริญเติบโต
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf3.07 MB