ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตชาวบ้าน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2547
Authorsทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Date Published2547
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsภูมิปัญญาท้องถิ่น, วิถีชีวิต, วิถีชีวิตชาวบ้าน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.87 MB