การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย สำหรับครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษรุโลก เขต 1
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsชัยวัฒน์, สุทธิรัตน์
Date Published2548
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการจัดการเรียนการสอน, การอบรม, พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตร, อบรม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext1.pdf2.81 MB
fulltext2.pdf3.31 MB