การวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หารูปแบบเพื่อพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsวัลภา, ศศิวิมล
Series Editorทัศนีย์, ศิริวรรณ, เดือนเพ็ญ, สนแย้ม
Date Published2548
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsงานประกันคุณภาพการศึกษา, ประกันคุณภาพ, ประกันคุณภาพการศึกษา
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf3.97 MB