การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล

Primary tabs

Titleการสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบตโดยวิธีพาร์เซียลซอกเจล
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsพิทักษ์, อยู่มี
Date Published2548
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsผงนาโนเลดไอร์ออนไนโอเบต, วิธีพาร์เซียลซอกเจล, เจล
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf3.63 MB