การใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย

Primary tabs

Titleการใช้พื้นที่ดินสาธารณะ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsอุไรวรรณ, วิจารณกุล
Date Published2549
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการใช้พื้นที่ดิน, ที่ดิน, ที่ดินสาธารณะ
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext1.pdf3.1 MB
PDF icon fulltext2.pdf2.88 MB
PDF icon fulltext3.pdf4.13 MB