การใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการใช้สารสนเทศในการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsศิริสุภา, เอมหยวก
Date Published2549
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเรียนการสอน, การใช้สารสนเทศ, สารสนเทศ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf5.41 MB