การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาความจริงของชีวิต เรื่อง “การดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา”
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Date Published2549
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเรียนการสอน, ความจริงของชีวิต, ชุดการเรียนการสอน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.17 MB